Sunday, August 15, 2010

Szwajcarski paszport na Sybir

Głośne życie i cicha śmierć Eugeniusza Bodo
DIANA POSKUTA-WŁODEK

http://www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwum/07-12-04/pp-07-23-03.html

Przed wojną Eugeniusza Bodo znało w Polsce każde dziecko. Jego nazwisko nie schodziło z afiszy. Był sławny, bogaty, uwielbiany przez kobiety. Po życiu w świetle reflektorów nastąpiła śmierć w zapomnieniu. Tym tragiczniejsza, że przez prawie pół wieku jej okoliczności nie były ujawniane. Wystarczy sięgnąć po wydane w PRL książki - także te wartościowe. Teatr polski czasu wojny (1963 r.) Marczaka-Oborskiego: "1941, 4 VII we Lwowie został rozstrzelany E. Bodo". Słownik biograficzny teatru polskiego (1973 r.): "...na terenie ZSRR (...) aresztowany przez hitlerowców, wywieziony w nieznanym kierunku i zamordowany". Encyklopedia PWN: "...zamordowany przez hitlerowców". O tym, że aktora nie zabili Niemcy, mówiło się w środowisku od lat. Prawda była ukryta w domysłach i rodzinnej legendzie. Wydobycie jej na światło dzienne wymagało wysiłku wielu osób, ale przede wszystkim... rozpadu Związku Sowieckiego.

Jak umierał Eugeniusz Bodo

Jacek Marczyński 07-10-2008
http://www.rp.pl/artykul/201366_Jak_umieral_Eugeniusz_Bodo_.html

65 lat temu, 7 października 1943 r., w sowieckim łagrze w obwodzie archangielskim zmarł Eugeniusz Bodo, przedwojenny gwiazdor filmowy, piosenkarz, aktor kabaretowy i ulubieniec milionów Polek. W PRL-u jego śmierć okryta była zasłoną milczenia, oficjalna wersja głosiła, że zastrzelili go Niemcy po wkroczeniu w 1941 r. do Lwowa.

Bodo i Reri

Jakub Wiewiórski 2010-05-12,
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,7851085,Bodo_i_Reri.html

Oczarowany Bodo namawia Reri, żeby została w Polsce. Hollywoodzcy bossi zgadzają się na przerwę w jej występach. Zakochani mieszkają w domu przy Marszałkowskiej. Razem z matką, którą Eugeniusz uwielbia i której jest całkiem podporządkowany. Na szczęście Reri przypada jej do gustu. O miłości Tahitanki Reri i Eugeniusza Bodo pisze Jakub Wiewiórski